kadr z animacji Zdarzenia 1
kadr z animacji Zdarzenia 1

Kadr z animacji Zdarzenia 2
Kadr z animacji Zdarzenia 2

Obiekt w instalacji dwuekranowej
Obiekt w instalacji dwuekranowej