fragment hardware’u do instalacji

program TouchDesigner sterujący interakcją

w przestrzeni instalacji

@