Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Kierownik Katedry:
dr hab. Bogdan Achimescu

Skład katedry

Katedra Metod Sztuki łączy pracownie, których program skupia się na metodach – warsztatowych, technologicznych i strategicznych – stosowanych w, i charakterystycznych dla praktyki intermedialnej w sztuce. Są to procedury z jednej strony dziedziczone po technologicznie wspomaganej tradycji notacji rysunkowej, zapisie procesów obserwacji, przez procedury aktywujące wzajemną relację obrazu statycznego i strumieni obrazu ruchomego, po ogólnie pochodne od stosowania komputerowych narzędzi, z naciskiem na media wideofoniczne i cyfrową, poszerzoną fotografię. Metody te mają tyleż samo zdolność usamodzielniania się w mediach filmowych, w wideo, w obrazach i instalacjach, jak i stosowane są – w różnych celach – we wszystkich strategiach intermedialnych.