Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Kierownik katedry:
dr hab. Grzegorz Biliński

Skład katedry

Katedra Obszarów Sztuki łączy Pracownie Archisfery i Audiosfery. Jej przeznaczeniem jest objęcie i włączenie w intermedialny dyskurs żywych tradycji ekspresji pozaplastycznej – sztuk , które zostały praktycznie odcięte od pnia sztuk plastycznych, jak zagadnienia proksemiczne w sztuce: sztuka przestrzeni, architektura i urbanistyka oraz Audio-art ponadto pogranicze twórcza eksploracja pogranicza sztuki z nauką. Są te dziedziny domeną uczelni artystycznych lub uniwersyteckich o innym niż Akademia charakterze. Funkcją KOSz jest kultywowanie łączności z tymi obszarami, eksploatacja terenów granicznych i ich kreatywny monitoring.