Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Ważne linki
Informacje dla kandydatów na studia I stopnia – licencjackie

informacje dla kandydatów na studia II stopnia – magisterskie

Strona Akademii Sztuk Pięknych dla kandydatów – rekrutacja krok po kroku, informacje o kierunkach, egzaminach, wymaganych dokumentach i wiele innych tematów dla kandydatów na studia

System rekrutacji onlineSystem rekrutacji online będzie rejestrował kandydatów na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 22 maja do 5 czerwca 2017 roku,

Rekrutacja Intermedia – Profil społecznościowy Intermediów / FB poświęcony rekrutacji – aktualne informacje i kontakt

Spotkania – konsultacje dla kandydatów
Na Wydziale zostaną zorganizowane 3 spotkania dla kandydatów, podczas których można będzie zaprezentować pedagogom swoje realizacje i porozmawiać o kierunku pracy przygotowawczej do egzaminu wstępnego. Odbędą się one w soboty, 18.03, 22.04, 13.05. 2017, w godzinach od 11.00 do 14.00

W celu odpowiedniego przygotowania takich spotkań konsultacyjnych prosimy o zgłoszenia na maila: intermedia@asp.krakow.pl
W wiadomości prosimy o podanie:
Imię i Nazwisko:
mail:
Na który stopień planowana jest aplikacja (I – licencjat lub II – magisterskie):
Ukończona szkoła średnia (ew. w toku):
Ukończona uczelnia:
Wybór terminu przyjazdu: 18.03, 22.04,13.05
Dodatkowa wiadomość:

Spotkanie te nie mają charakteru kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego, ale polegają na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę.

Studia doktoranckie
Informacja dla kandydatów zamierzających realizować pracę artystyczno-badawczą i przygotowywać rozprawę doktorską w zakresie problematyki intermediów:
Na rok akademicki 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja w ramach dyscypliny artystycznej sztuki piękne związana z kierunkiem intermedia.