Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Środowiskowe studia doktoranckie

Informacja dla kandydatów zamierzających realizować pracę artystyczno-badawczą i przygotowywać rozprawę doktorską w zakresie problematyki intermediów:
W roku akademickim 2018/2019 będzie prowadzona rekrutacja w ramach dyscypliny artystycznej sztuki piękne związana z kierunkiem intermedia.

Studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie „sztuki plastyczne” w trzech dyscyplinach artystycznych: sztuki piękne, sztuki projektowe oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia trzeciego stopnia mogą stanowić kontynuację studiów doktoranckich rozpoczętych w innej uczelni artystycznej, także zagranicznej. Decyzję w sprawie kontynuacji podejmuje komisja programowa studiów doktoranckich, której przewodniczy Prorektor ds. Nauki.

Studia doktoranckie trwają 6 semestrów i są prowadzone w formie stacjonarnej.

Strona ASP dla kandydatów na studia doktoranckie