Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Artur_Tajber


Dziekan Wydziału Intermediów

+48 696 095 003
zetajber@cyf-kr.edu.pl
www.tajber.asp.krakow.pl

Artysta intermedialny wypowiadający się głównie w formule sztuki performance, instalacji, obrazu cyfrowego, form wideofonicznych i tekstu, czynny również jako niezależny kurator, organizator i wydawca. Aktywny publicznie od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. Wystawiał i prezentował swe prace w większości krajów Europy, w obu Amerykach, w Japonii, Tajlandii, na Tajwanie i w Izraelu.

Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie

Sztuka performance, wykład (1 r); Pracownia Sztuki Performance (3 r)

Studia magisterskie

Pracownia Sztuki Performance (1 i 2 r)

Studia doktoranckie

Pracownia Sztuki Performance


Linki

Pracownia Sztuki Performance
Wydział Intermediów – Dziekanat