Pracownia Archisfery, kierownik
Katedra Obszarów Sztuki, kierownik

+48 501 360 817
kotok@o2.pl

Artysta wypowiadajacy sie w formule sztuki przestrzeni / reżyserii przestrzeni, instalacji, architektury, urbanistyki, scenografii, wystawiennictwa, obrazu cyfrowego, w tym 3D, animowanego, sztuki audiowideo. Czynny organizator i specjalista w zakresie kształtowania artystycznego i inżynierskiego przestrzeni, w tym przestrzeni wystawienniczych i przestrzeni wystaw w zakresie sztuk pięknych i wizualnych. Twórczosc wspólna z artystką, dr hab. Alicja Duzel-Bilińska. Aktywny publicznie od połowy lat 80-tych. Wystawiał i prezentował swoje prace w kraju oraz poza granicami (USA, Niemcy,Jugosławia, Bułgaria, Rumunia).

Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie
Archisfera, sztuka przestrzeni (1 i 2 r.); Pracownia Archisfery (3r.)
Studia magisterskie
Pracownia Archisfery (3r.); Przestrzeń miasta (1r.)
Studia doktoranckie
 Pracownia Archisfery
Linki

Pracownia Archisfery

@