Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Katedra Zjawisk Sztuki
kierownik: prof. Artur Tajber

Pracownia Sztuki Performance
prof. Artur Tajber
dr Artur Grabowski

Pracownia Interakcji Medialnych
prof. Antoni Porczak
dr Edyta Mąsior

Galeria Dydaktyczna / Wystawiennictwo
dr Roman Dziadkiewicz

WZSW – perspektywa wizualna
dr hab. Aleksander Pieniek

Katedra Metod Sztuki
kierownik: dr hab. Bogdan Achimescu

Pracownia Animacji
prof. Krzysztof Kiwerski
dr Marcin Pazera

Pracownia Transmediów
dr hab. Bogdan Achimescu
mgr Mariusz Sołtysik

Pracownia Rysunku
prof. Tadeusz Wiktor
dr Przemysław Kmieć

Rejestracja i przetwarzanie /
Warsztat dyplomu

dr Mariusz Front

Warsztat komputer / wideo
dr Mariusz Front
mgr Patrycja Maksylewicz

Katedra Obszarów Sztuki
kierownik: dr hab. Grzegorz Biliński

Pracownia Audiosfery
prof. Marek Chołoniewski
dr hab. Krzysztof Szwajgier

Pracownia Archisfery
dr hab. Grzegorz Biliński

WZSW – Pespektywa muzyczna
dr hab. Krzysztof Szwajgier

Audiosfera
dr Marcin Strzelecki

Zakład Teorii Sztuki Mediów kopia
kierownik: prof. Michał Ostrowicki

Estetyka, Estetyka cyfry
prof. Michał Ostrowicki

Historia mediów
dr hab. Piotr Zawojski

Historia sztuki
mgr Magdalena Kownacka

Wiedza o sztuce współczesnej
dr Roman Lewandowski

Podstawy prawa autorskiego
Kazusy prawa autorskiego

mec. Monika Brzozowska

Socjologia kultury
dr Antoni Szoska

Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
Seminaria dyplomowe

dr hab. Michał Ostrowicki
dr Roman Lewandowski
mgr Miłosz Horodyski
dr Wojciech Janiszewski

Jednostki pomocnicze

Dział techniczny: wydziałowy park soft/hardwarowy
mgr Napoleon Bryl
mgr Patrycja Maksylewicz

Warsztaty tematyczne, plenery:
koordynatorzy:
dr Mariusz Front
dr Artur Grabowski

Praktyki zawodowe:
koordynator:
dr Roman Dziadkiewicz

Współpraca zagraniczna:
koordynator:
dr hab. Bogdan Achimescu

Dziekanat
Władze Wydziału

Dziekan
Prof. Artur Tajber

Prodziekan
dr Mariusz Front

Kolegium / Rada Wydziału

Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów

Statut

Prezes
mgr Patrycja Maksylewicz

Zarząd Fundacji
mgr Justyna Górowska
mgr Szymon Andrzej Nowak