KULUK – sztuka hałasów

Akcja została wykonana w hali dawnych zakładów Polmos w Krakowie

@