Fragment instalacji

Interfejsy

Interakcja z elementem instalacji

@