Powitanie gości na Konferencji Obszarów Sztuki przez Grzegorza Bilińskiego (WI ASP Kraków)

Powitanie gości na Konferencji Obszarów Sztuki przez Grzegorza Bilińskiego (WI ASP Kraków)

Wykład Anny Nacher (UJ Kraków)

Wykład Anny Nacher (UJ Kraków)

Wykład Stanisława Deńki  (architekt)

Wykład Stanisława Deńki (architekt)

Wykład Popesza Csaba Lánga (artysta niezależny, Węgry)

Wykład Marka Chołoniewskiego (WI ASP Kraków, AM Kraków)

Wykład Marka Chołoniewskiego (WI ASP Kraków, AM Kraków)

Wykład Pawła Miszewskiego (UM im. FC)

Wykład Pawła Miszewskiego (UM im. FC)

Publiczność konferencji podczas panelu dyskusyjnego

Publiczność konferencji podczas panelu dyskusyjnego

@