Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Category : Ogłoszenia

Uroczysta inauguracja uczelniana roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się 2 października (czwartek) o godz.11 w auli ASP, pl.Matejki 13.

Wydziałowa inauguracja odbędzie się 3 października (piątek) o godz.10 w siedzibie Wydziału Intermediów, ul.Piłsudskiego 38/3.

Po inauguracji planowana jest konferencja „Ewolucja programowa WI”
Jest to konferencja wewnętrzna studentów i pracowników WI, rozpocznie się po oficjalnym otwarciu roku akademickiego i immatrykulacji 1 rocznika, będzie się składać z 2 części – przedpołudniowej i
popołudniowej.

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA jest poświęcona zgłaszaniu i omówieniu problemów oraz słabości, które widzimy w programach i metodyce obecnie realizowanych przedmiotów i programów, również zgłaszaniu wniosków o
wprowadzenie nowych wątków i tematów, lecz bez konieczności ich bliższego sprecyzowania. Część ta adresowana jest do studentów i pracowników, a wypowiedzi muszą zmieścić się w maksimum 10 minutach.

SESJA POPOŁUDNIOWA rozpocznie się po godzinnej przerwie – poświęcona będzie przedstawieniu konkretnych, dopracowanych projektów przedmiotów lub metodyki, bądź też korekt istniejących przedmiotów i praktyk dydaktycznych. W jej ramach można będzie przedstawić zarówno projekty zmian, przedmiotów i modułów gotowych do wdrożenia w trybie szybkim, jak i projekty zmian ewolucyjnych planowanych w dłuższej perspektywie
czasowej. Część ta adresowana jest do wszystkich pracowników WI, absolwentów oraz doktorantów. Wypowiedzi i prezentacje limitowane będą do maksimum 20 minut.

@