Konferencja naukowa – Komunikacja wielomedialna

Category : Ogłoszenia

Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Estetycznym zapraszają na na wspólnie organizowaną Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Komunikacja Wielomedialna. Dyspozytywy artefaktów polisensorycznych. Dyskursy wielomedialne.

Konferencja ma charakter eksperymentalny odnosi się do innych niż pismo i druk technik komunikowania, technik głównie widofonicznych oraz ich interaktywnych form.

Cel i tematyka: Coraz częściej komunikujemy się za pomocą złożonych informacyjnie pakietów wielomedialnych, gdzie słowo i dyskurs werbalny stanowią tyko część informacyjnej zawartości. Celem konferencji będzie pozyskanie oglądów tych procesów: jak wpływają one na komunikację w sztuce oraz na praktyki dnia codziennego np. użytkowanie urządzeń mobilnych. Czym charakteryzują się dyspozytywy percepcyjne polisensorycznego komunikowania, jakie są ich cechy paradygmatyczne w kulturze cyfry różniące je od dyskursu werbalnego?
Konferencja ma charakter monograficzny, dotyczyć będzie utworów oddziałujących wielozmysłowo oraz dyskursów wielomedialnych. Interesować nas będzie szersze niż językowe rozumienie dyskursu, dotyczące wielomedialnych artefaktówlub zdarzeń.
Innym ważnym aspektem będzie rozpoznanie możliwości zastosowania wielomedialności jako narzędzia publikacji badań naukowych, oraz zebranie najczęstszych funkcji i znaczeń wielomedialności pojawiających się w tym samym czasie u wielu badaczy i teoretyków sztuki i cyberkultury, czyli cech paradygmatycznych.
Wielomedialność będzie rozumiana jako przekaz skomponowany przez więcej niż tylko jedno medium, ale także: interaktywność medialną, kinestetykę, dotyk.
Wielomedialność będzie problemen wiodącym a refleksja pokazana przy zastosowaniu takiej właśnie prezentacji problemu, albo pokazaniu różnic między dyskursem werbalnym a wielomedialnym.
Interesować nas będą również różnice dyspozytywów percepcyjnych utworów i zdarzeń medialnych, jako form przejawiania się wielomedialności w praktyce komunikowania.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, również czynnego podczas dyskusji nad prezentowanymi materiałami.

• Organizatorzy
Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Polskie Towarzystwo Estetyczne
• Miejsce
Aula Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Pl. Jana Matejki 13
• Czas
14 i 15 listopada 2014 r., godz 10.00-18.00

Program:

@