Regulamin korzystania z pomieszczeń Wydziału Intermediów

Category : Ogłoszenia

Regulamin określa zasady na podstawie których studenci otrzymują dostęp do przestrzeni wydziałowych.
Z pomieszczeń można korzystać poza godzinami zajęć od poniedziałku do soboty w godzinach: 8.00 – 24.00.
Studenci zobowiązani są zgłosić z wyprzedzeniem taką potrzebę prowadzącemu przedmiot. Wykładowca potwierdza potrzebę wykorzystania pomieszczeń władzom wydziału.
Należy zachowywać ogólne zasady i środki ostrożności wprowadzone w związku z pandemią.

@