Wystawa Correspondences & Interventions

Category : Ogłoszenia

“Correspondences and Interventions” to 3-letni projekt powołany w celu poprawy jakości programów nauczania i pogłębienia współpracy pomiędzy uczelniami. Skupia 40 studentów i 12 nauczycieli z różnych dyscyplin i wykorzystuje metody nauczania mające na celu maksymalne wykorzystanie elementów interdyscyplinarnych w procesach twórczych. Podczas warsztatów studenci, podzieleni na 5 grup, pracowali nad wspólnie wyodrębnionymi zagadnieniami, takimi jak: pustka, linia jako obiekt, dwoistość w przestrzeni Libanu, loop, powtórzenie / konkurs, wspomnienia, postkomunistyczna atmosfera, interfejsy, żarty, zabytki, s-f. Więcej informacji https://www.facebook.com/events/715885585131015/

Leave a Reply

@