Dzień otwartych drzwi 2022

Zapraszamy bardzo serdecznie kandydatki i kandydatów na studia na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI na Wydziale Intermediów, który odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia 2022 r. w godzinach 14:00-18:00.
Wydarzenie odbywało się będzie w dwóch przestrzeniach – fizycznej, w studiu Wydziału Intermediów w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie w sali 27/28 (ul. Rajska 12), oraz wirtualnej, na platformie streamingowej. Osoby zainteresowane będą mogły odwiedzić studio, jak i uczestniczyć w streamie jako widzowie i komentatorzy. Wydarzenie będzie prezentować dydaktykę na Wydziale Intermediów, zostaną przedstawione poszczególne pracownie, ich program w formie prezentacji i dyskusji, jak i realizacje prac studentów. Równolegle do działań studio będą przeprowadzane konsultację z kandydatkami i kandydatami na Wydział Intermediów.

Kierunek studiów

Studia na Intermediach skierowane są do osób zainteresowanych sztuką współczesną oraz wielomedialnym i inspirowanym „rewolucją technologiczną” charakterem współczesności. Od kandydatów wymagamy zarówno ogólnej wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce, orientacji w zjawiskach określanych jako intermedialne, jak też możliwych do wykazania umiejętności i doświadczenia w korzystaniu z podstawowych, masowych technologii współczesności: szerokiego asortymentu aplikacji komputerowych, Internetu, aparatury rejestrującej obraz i dźwięk.

Konsultacje on-line

Zachęcamy do zapisania się na konsultację on-line. Przeprowadzamy je w trybie indywidualnej rozmowy. Więcej informacji uzyskasz klikając przycisk poniżej.

Katedra Zjawisk Sztuki Intermediów

Pracownia Sztuki Performance

Pracownia Sztuki Performance zajmuje się formułą artystyczną ukształtowaną w latach 60. I 70. XX wieku i rozprzestrzeniającą się na płaszczyźnie międzynarodowej od połowy lat 70. Na pierwszym i drugim roku studiów licencjackich prowadzone są zajęcia praktyczne i wykłady wprowadzające w historyczne tło i genezę tej praktyki. Następnie, pomaga studentom wybierającym pracownię jako prowadzącą do dyplomu licencjackiego i magisterskiego) w zbudowaniu własnej praktyki artystycznej.

Pracownia Interakcji Medialnych

Studenci na poziomie licencjatu poznają specyfikę działań medialnych, zmierzając do rozumienia ich form interaktywnych, które cechuje odmienny paradygmat niż w sztuce dotychczasowej. Na poziomie magisterskim wymagane jest samodzielne studiowanie wg. indywidualnego programu. Ten poziom kształcenia przeznaczony jest głównie na indywidualne poszukiwania artystyczne oraz tworzenia w miarę samodzielnych utworów o charakterze wielomedialnym i interaktywnym.

Pracownia Sztuki Pojęciowej

Pracownia ta i połączona z nią specjalizacja dyplomowa wypełniają przestrzeń pomiędzy intermedialnymi tendencjami stricte technologicznymi, medialnymi i akcyjnymi. Spektrum programowe skupia się na tradycjach konceptualnych, postkonceptualnych, na stale ewoluujących, komunikacyjnych funkcjach sztuki, na podejściu semiologiczno-antropologicznym opartym na hipotezie, że dzieło sztuki jest przede wszystkim „zdaniem” – wypowiedzią, która podlega procesowi kodowania.

Katedra Metod Sztuki Intermediów

Pracownia Animacji

Zajęcia w czasie pierwszego roku studiów licencjackich mają na celu wprowadzenie w podstawowe zagadnienia ruchomego obrazu. Kurs ten skoncentrowany jest na technikach i problematyce animacji dwuwymiarowej. Celem kursu drugiego roku jest poszerzenie aktualnej wiedzy w zakresie kreacji ruchomego obrazu. Kursy trzeciego roku skoncentrowane są na realizacji autorskiej pracy licencjackiej. Warsztaty, wykłady oraz realizowane zadania bazują na indywidualnych predyspozycjach studenta.

Pracownia Transmediów

Pracownia Transmediów skupia się nad nowoczesną metodologią pracy artystycznej, przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi przedmiotowych oraz proceduralnych. W ramach tego przedmiotu studenci stosują istniejące strategie transmedialne (na kursie licencjackim) oraz tworzą własne, nowe procedury (na kursie magisterskim). Transmedia jest strategią artystyczną aktualnie stosowaną w różnych dziedzinach kultury, od przemysłu rozrywkowego i literatury, po sztuki wizualne i komunikację.

Pracownia Rysunku

Pracownia definiuje rysunek jako racjonalizację aktu patrzenia; formę kodyfikowania i przekazywania informacji; metodę, która stoi pomiędzy światem zastanym i światem projektowanym. Tradycyjnie, rysunek jest dla sztuk wizualnych dyscypliną pilotażową. Kursy wprowadzają uwspółcześnione metody rysunku, zaadaptowane ściśle do problematyki i specyfiki Intermediów: polimorficzne, międzydyscyplinarne, ruchome, wrażliwe na naukę i technikę, o otwartej definicji.

Katedra Obszarów Sztuki Intermediów

Pracownia Audiosfery

Pracownia Audiosfery obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z muzyką współczesną i sztuką dźwięku. W zakres trzyletniej edukacji na licencjacie wchodzą m.in.: historia muzyki nowej i najnowszej, wybrane technologie i aplikacje służące do tworzenia i wykonywania projektów muzycznych, sztuka audiowizualna. Na studia magisterskie składają się zagadnienia sztuki dźwiękowej koncentrujące się na zastosowaniu najnowszych technologii i oryginalnych autorskich projektów.

Pracownia Archisfery

Archisfera jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie przestrzenią jako zespołem zjawisk występujących w synergicznej i organicznej strukturze powiązań wszelkich zjawisk i zdarzeń kształtujących środowisko człowieka, w szczególności jego „kulturo-sferę”. Obejmuje zespół działań artystycznych w przestrzeni krajobrazu kulturowego i naturalnego, rozumianego szeroko jako złożoną, wielowarstwową strukturę, które zmierzają do ukształtowania tej przestrzeni lub jej przetworzenia we wszystkich aspektach jej istnienia.

@