Rejestracja online

26 sierpnia – 8 września 2021 r. do godz. 23:45

Podczas rejestracji założysz konto w systemie Akademus, za pomocą którego będziemy się z Tobą komunikowali na każdym etapie rekrutacji.
Jeżeli studiowałaś / studiowałeś już na ASP w Krakowie na Wydziale Intermediów na studiach 1 stopnia lub na na innym kierunku, nie musisz zakładać nowego konta.
Obowiązuje Cię jednak rejestracja i cała procedura rekrutacji.

Nadsyłanie portfolio i CV

26 sierpnia – 8 września 2021 r. (w okresie trwania rejestracji online):

Kandydat w udostępnionym systemie przesyła portfolio zawierające CV, informację o dorobku i osiągnięciach oraz dokumentację prac i projektów artystycznych. Prezentacja prac medialnych i plastycznych przygotowana być powinna wyłącznie w formie elektronicznej jako zapis wideo do 10 minut lub prezentacja zawierająca materiał wizualny 20 prac. Prace w formie obrazów statycznych: fotografii, klatek z filmów wideo i animowanych, rysunków, szkiców, wizualizacji 3D, tekstów i innych, powinny być przygotowane w dokumencie PDF. W dokumencie takim powinny być też zamieszczone: CV; jeżeli jest taka potrzeba inne informacje – linki prowadzące do filmów, materiałów audiowizualnych, audialnych czy stron www z inną formą dokumentacji. Linki do takich materiałów prowadzić powinny do otwartych serwisów internetowych typu Vimeo, YouTube, Soundcloud, itp., nie wymagających przez oglądającego zakładania w nich konta czy użycia hasła.

Egzamin wstępny

13-22 września 2021

Egzamin wstępny wielozadaniowy składa się z trzech zadań i przeprowadzony zostanie on-line.
Egzamin odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Platforma jest bezpłatna, korzystać można zarówno z aplikacji (zalecane) jak i wersji przeglądarkowej.
Aby korzystać z systemu Teams ASP w Krakowie kandydat musi założyć bezpłatne konto w Office 365. Do spotkania online w specjalnie utworzonym Zespole zostanie zaproszony za pośrednictwem maila podanego podczas rejestracji.
Dodatkową instrukcja przygotowaną przez dział IT opisująca jak założyć konto i zarejestrować się do sytemu Teams ASP w Krakowie można zobaczyć po kliknięciu przycisku poniżej.
Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Wydziale Intermediów posiadają już to konto i nie muszą zakładać go ponownie.

Sekretarz Komisji rekrutacyjnej poinformuje online kandydatów o dokładnej godzinie egzaminu. Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Zadania

Zadanie 1: Ocena portfolio i CV kandydata – 21, 22 września 2021 (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu).

Na podstawie przesłanych materiałów z kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa on-line przed komisją.
Ocenie podlega dorobek oraz jakość i inwencja w jego prezentacji.

Zadanie 2: Rozmowa kwalifikacyjna – 21, 22 września 2021 (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu).
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza umiejętności kandydata w zakresie interpretacji problematyki intermediów w kontekście otoczenia, dotyczy osobistych zainteresowań i indywidualnych propozycji programu studiów, wyboru kierunku poszukiwań i problematyki. Podstawą rozmowy jest analiza portfolio przedstawionego przez kandydata.

Zadanie 3: praktyczny sprawdzian wiedzy i umiejętności kandydata (w formie opracowania tekstowego i rysunkowego)
UWAGA: Kandydaci realizują zadanie w terminie 13-14 września 2021. Po samodzielnym opracowaniu odsyłają wyniki do organizatorów do końca 14 września (do 23:45).
Rano 13 września 2021 udostępnione zostaną tematy zadania, którego rezultaty kandydaci przesyłają za pomocą systemu Akademus a następnie przedstawią w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną podane w systemie Akademus 23 września 2021 r. o godzinie 14:00.

@