dr hab. Bogdan Achimescu
dr hab. Katarzyna Bazarnik
dr hab. Grzegorz Biliński
mgr Napoleon Bryl
prof. Marek Chołoniewski
dr Roman Dziadkiewicz
mgr Marcin Dymek
Zenon Fajfer
dr Mariusz Front dziekan
mgr Łukasz Furman
dr hab. Artur Grabowski
dr Justyna Górowska
mgr Miłosz Horodyski
mgr Magdalena Kownacka
mgr Marta Kudelska
mgr Paulina Łabuz-Tarara
mgr Patrycja Maksylewicz
dr Krzysztof Maniak prodziekan
mgr Grzegorz Mart
prof. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
adw. Marcin Parzyński
dr Marcin Pazera
dr hab. Aleksander Pieniek
mgr Agnieszka Piksa
dr hab. Maria Luiza Pyrlik
mgr Aneta Sieniawska
dr Mariusz Sołtysik
mgr Katarzyna Soja-Blumhoff, dziekanat
dr Marcin Strzelecki
dr Antoni Szoska
mgr Mateusz Świderski
dr hab. Krzysztof Szwajgier
prof. Artur Tajber
mgr Elżbieta Wysakowska-Walters
prof. dr hab. Piotr Zawojski
dr Jacek Złoczowski

mgr Łukasz Białkowski
mec. Monika Brzozowska
mgr. Karolina Głusiec
dr Łukasz Guzek
prof. Krzysztof Kiwerski 2012–2020
mgr Małgorzata Kołodziej / 2007–2011
prof. Konrad Kuzyszyn / 2007–2012
dr Roman Lewandowski
dr Wojciech Janiszewski
dr hab. Edyta Mąsior
prof. Antoni Porczak / 2012–2020
dr Ewa Potocka / 2012–2013
mgr Aneta Rostkowska / 2012–2015
prof. Tadeusz Gustaw Wiktor / 2012–2018
mgr Wojciech Witowski / 2007–2011
Kenneth Mc Bride

@