instalacja dźwiękowa – makieta budynku dla “Music for 18 musicians” Steva Reicha

Partytura utworu wykorzystanego w instalacji

@