Sidey Myoo (prof. dr hab. Michał Ostrowicki) – kierownik zakładu

Estetyka – kurs podstawowy, 1 rok, I st. studiów
Estetyka, 2 rok, I st. studiów
Estetyka cyfry, 3 rok, I st. studiów
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej – perspektywa estetyczna, 1 rok, II st. studiów
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej – perspektywa estetyczna, 2 rok, II  st. studiów
Seminarium dyplomowe, 3 rok, I st. studiów
Seminarium dyplomowe, II st. studiów

prof. dr hab. Piotr Zawojski

Historia mediów, 1 rok, II st. studiów
Historia mediów, 2 rok, II st. studiów

dr hab. Katarzyna Bazarnik

Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej – perspektywa literacka

dr Antoni Szoska

Socjologia kultury, 1 rok, I st. studiów

mgr Miłosz Horodyski

Seminarium dyplomowe, II st. studiów

mgr Magdalena Kownacka

Historia sztuki – 2 rok, I st. studiów
Historia sztuki – 3 rok, I st. studiów
Seminarium dyplomowe – I st. studiów
Seminarium dyplomowe – II st. studiów

mgr Marta Kudelska

Wiedza o sztuce współczesnej, 1 rok, I st. studiów
Wiedza o sztuce współczesnej,
Seminarium dyplomowe

adw. Marcin Parzyński

Prawo autorskie
Kazusy prawa autorskiego

Zenon Fajfer

Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej – perspektywa literacka

 

Zakład Teorii Sztuki Mediów skupia specjalistów – teoretyków sztuki, którzy nierzadko łączą pracę wykładowcy akademickiego z praktyką kuratorską lub krytyką artystyczną. Międzynarodowe kontakty sprawiają, że prezentowana podczas wykładów i seminariów wiedza jest podbudowana aktualnymi trendami w sztuce, co stwarza otwartą perspektywę dla doświadczenia sztuki. Zajęcia teoretyczne prowadzone są na studiach licencjackich i magisterskich, zawierają ćwiczenia i wykłady. Dodatkowo, prowadzone są seminaria licencjackie i magisterskie, które przebiegają w trybie otwartej dyskusji, gdzie oprócz pracy teoretycznej liczy się wartość artystyczna przygotowywanego do dyplomu dzieła sztuki oraz sposób jego prezentacji. Prezentowana na zajęciach wiedza dotyczy podstawowych pojęć estetyki, takich jak: sztuka, dzieło sztuki, wartości estetyczne i artystyczne, forma, proces twórczy lub doświadczenie estetyczne oraz wartościowanie i krytyka artystyczna. Prowadzący prezentują zagadnienia związane ze sztuką również z uwzględnieniem własnych zainteresowań i badań. Zajęcia mają na celu ułatwienie rozpoznania i oceny dzieł sztuki pod względem wartości artystycznych i estetycznych, stwarzając podstawy dla prowadzenia krytyki artystycznej, także zapoznając słuchaczy z elementami prowadzenia edukacji sztuki. Studentki i studenci zyskują przygotowanie do rozpoznawania i asymilacji różnorodnych form sztuki współczesnej, także wyrabiają w sobie samodzielność w poruszaniu się po świecie sztuki, łączeniu sztuki ze zjawiskami pozaartystycznymi, np. nurtami w kulturze, cyberkulturą, najnowszą technologią, ideą postczłowieka lub transhumanizmu. Zajęcia teoretyczne charakteryzuje otwartość tematyczna, podkreśla się tu wartość dyskusji połączonej z rozwiązywaniem problemów teoretycznych, które wspomagają proces twórczy.
Zajęcia w znacznym stopniu dotyczą wiedzy z zakresu wykorzystania technologii, jako warsztatu artystycznego oraz posługiwania się mediami ze względu na archiwizację i wystawiennictwo. Podczas zajęć prezentowana jest szeroka literatura, tak polska jak i zagraniczna. Celem istnienia bloku zajęć teoretycznych jest również przygotowanie absolwentów do interpretowania dzieł sztuki oraz samodzielnej prezentacji własnego dorobku teoretycznego i artystycznego.

@