dr hab. Michał Ostrowicki aka Sidey Myoo – kierownik zakładu

Historia sztuki
mgr Magdalena Kownacka
Prawo autorskie, Kazusy prawa autorskiego – adw. Marcin Parzyński
Wybrane zagadnienia, seminaria i kursy – mgr Miłosz Horodyski, dr hab. Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer, mgr Marta Kudelska
Wiedza o sztuce współczesnej – mgr Marta Kudelska
Estetyka, estetyka cyfry – prof. Michał Ostrowicki aka Sidey Myoo
Socjologia kultury – dr Antoni Szoska
Historia mediów – prof. dr hab. Piotr Zawojski

Zakład Teorii Sztuki Mediów skupia specjalistów-teoretyków sztuki, którzy nierzadko łączą pracę wykładowcy akademickiego z praktyką kuratorską lub krytyką artystyczną. Międzynarodowe kontakty sprawiają, że prezentowana podczas wykładów i seminariów wiedza jest podbudowana aktualnymi trendami w sztuce, co stwarza otwartą perspektywę poznania i doświadczenia sztuki. Zajęcia teoretyczne prowadzone są na studiach licencjackich i magisterskich, zawierają ćwiczenia i wykłady. Dodatkowo prowadzone są seminaria licencjackie i magisterskie, które przebiegają w trybie otwartej dyskusji, gdzie oprócz pracy teoretycznej liczy się wartość artystyczna przygotowywanego do dyplomu licencjackiego lub magisterskiego dzieła sztuki oraz sposób jego prezentacji. Prezentowana na zajęciach wiedza dotyczy podstawowych pojęć estetyki, takich jak: sztuka, dzieło sztuki, wartości estetyczne i artystyczne, forma, proces twórczy lub doświadczenie estetyczne oraz wartościowanie i krytyka artystyczna. Zajęcia mają na celu ułatwienie rozpoznanie i oceny dzieł sztuki pod względem wartości artystycznych i estetycznych, stwarzając podstawy dla prowadzenia krytyki artystycznej, także zapoznając słuchaczy z elementami prowadzenia edukacji sztuki. Studentki i studenci zyskują przygotowanie do rozpoznawania i asymilacji różnorodnych form sztuki współczesnej, także wyrabiają w sobie samodzielność w poruszaniu się po sztuce współczesnej, łączeniu jej ze zjawiskami pozaartystycznymi, np. nurtami w kulturze.

W znacznej mierze zajęcia dotyczą wiedzy z zakresu wykorzystania technologii, jako warsztatu artystycznego oraz posługiwania się mediami w komunikacji na temat sztuki, a także jej archiwizacji. Podczas zajęć proponowana jest szeroka literatura, tak polska jak i zagraniczna.

Celem istnienia bloku zajęć teoretycznych jest również przygotowanie absolwentów do interpretowania oraz samodzielnej prezentacji własnego dorobku teoretycznego i artystycznego.

@