prof. Artur Tajber – kierownik katedry

Pracownia Interakcji Medialnychdr Mariusz Front as. mgr Mateusz Świderski
Pracownia Sztuki Pojęciowejprof. Artur Tajber ad. dr Krzysztof Maniak
Pracownia Sztuki Performance – dr hab. Artur Grabowski as. dr Justyna Górowska

Katedra Zjawisk Sztuki Intermediów łączy jednostki – pracownie i przedmioty – zajmujące się obiektywnie istniejącymi idiomami sztuki intermediów, praktykami artystycznymi ukształtowanymi i ewoluującymi samoistnie. Tak podchodzimy do fenomenu interaktywnej sztuki technologicznej, do tradycji sztuki performance oraz do sztuki pojęciowej, rozumianej jako szersze spektrum tradycji nurtu konceptualnego, postkonceptualnego i kontekstualizmu.

W problematyce katedry – obok badań i studiów nad specyfiką reprezentowanych w niej nurtów twórczości, ich stadiów ewolucji – dominują zagadnienia komunikacji, którą rozumiemy dynamicznie, polisensorycznie i procesualnie, komunikacji wspomaganej technicznie i technologicznie, eksperymentującej w wymiarze interpretacji znaczeń, struktury języka oraz mediów przekazu.

@