dr Marcin Pazera – kierownik pracowni
dr Jacek Złoczowski – prowadzący
mgr Anna Sieniawska – asystentka

Zajęcia w czasie pierwszego roku studiów licencjackich mają na celu wprowadzenie w podstawowe zagadnienia ruchomego obrazu. Kurs ten skoncentrowany jest na technikach i problematyce animacji dwuwymiarowej. W ramach zajęć przewidziana jest seria warsztatów i ćwiczeń grupowych mających na celu przekazanie odpowiedniej wiedzy, przyswojenie zasad obsługi wymaganego oprogramowania, oraz stworzenie i właściwe skonfigurowanie specjalistycznych stanowisk pracy na poziomie umożliwiającym dalsze samodzielne działania. Równolegle z warsztatami prowadzone są wykłady i multimedialne prezentacje wprowadzające studentów w obszar problematyki i zagadnień związanych z szeroko pojętą dziedziną ruchomego obrazu.

Celem kursu drugiego roku jest poszerzenie aktualnej wiedzy w zakresie kreacji ruchomego obrazu. Program obejmuje praktyczne realizacje ćwiczeń w technikach manualnych i cyfrowych, podczas których studenci zapoznają się z poszczególnymi etapami realizacji filmu animowanego. Projekcje i omówienie wybranych utworów ze światowego dorobku animacji. Wprowadzenie w sferę zagadnień kontrolowanej kreacji ruchu, podstawowych praw kinetyki, animacji poklatkowej i interpolowanej 2d i 3d. Poszerzenie wiedzy w zakresie aktualnych zjawisk i procesów na polu animacji artystycznej oraz użytkowej. W ramach zajęć przewidziana jest seria warsztatów i ćwiczeń mających na celu poznanie, przyswojenie i utrwalenie specjalistycznego cyfrowego warsztatu twórczego.

Kursy trzeciego roku prowadzone w Pracowni Animacji skoncentrowane są na realizacji autorskiej pracy licencjackiej. Warsztaty, wykłady oraz realizowane zadania bazują na indywidualnych predyspozycjach studenta. Podejmowane zagadnienia związane są z poszukiwaniem własnych form auto-ekspresji, obserwacją rzeczywistości i wyciąganiem wniosków dla potrzeb kreacji filmowej, świadomym i umiejętnym posługiwaniem się językiem filmowym oraz dramaturgią. Odbywające się praktyki i warsztaty komputerowe dają studentom specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie wszystkich etapów realizacji filmu animowanego. Wykłady i projekcje dają świadomość różnorodności podejmowanych problemów oraz wykorzystywanych technik realizacyjnych.

Galeria prac studenckich

@