dr hab. Bogdan Achimescu – kierownik pracowni
mgr Marcin Dymek – asystent, studia I st.
mgr Agnieszka Piksa – asystentka, studia II st.

Kurs rysunku dla Intermediów definiuje rysunek jako a) racjonalizację aktu patrzenia; b) formę kodyfikowania i przekazywania informacji; c) metodę, która stoi pomiędzy światem zastanym i światem projektowanym. Tradycyjnie, rysunek jest dla sztuk wizualnych dyscypliną pilotażową. Kurs wprowadza uwspółcześnione metody rysunku, zaadaptowane ściśle do problematyki i specyfiki Intermediów: polimorficzne, międzydyscyplinarne, ruchome, wrażliwe na naukę i technikę, o otwartej definicji.

Propedeutyka rysunku dla studentów Licencjatu stawia sobie dwa cele:

1. Uzbrojenie studenta Intermediów w niezbędne instrumentarium mające służyć do realizacji prac w innych specjalizacjach programu kierunkowego. Studentom potrzebna jest płynność i biegłość w myśleniu wizualnym, w wizualizacjach dwuwymiarowych takich, jak: rzuty, przekroje, mapy oraz uklady przestrzenne, funkcjonalne, sekwencyjne lub hierarchiczne. Wizualizacje te służą do artykulacji monologu twórczego (koncepcyjnego, poznawczego), do komunikacji wewnątrz grupy produkcyjnej (horyzontalnej, wertykalnej), do przechowywania informacji i jej późniejszej eksploatacji (dokumentacje procesów, instrukcje montażowe, demontażowe, wystawowe), itd.

2. Eksploracja rysunku rozumianego jako „artystyczne badanie podstawowe”, niezbędne do funkcji poznawczej sztuki oraz oderwane od funkcjonalności lub instrumentalizacji. Tu eksperyment jest tak metodą jak i celem, a paradygmat rysunku to jedynie rama referencyjna.

Dodatkowo, kurs rysunku stanowi wprowadzenie do ewentualnej specjalizacji: realizacji intermedialnej pracy dyplomowej w Pracowni Rysunku.

Galeria prac studenckich

@