dr hab. prof ASP Bogdan Achimescu – kierownik katedry
dr Elżbieta Wysakowska-Walters – asystentka katedry

Pracownia Animacji (PA)dr Marcin Pazera, dr Jacek Złoczowski, as. mgr. Anna Sieniawska
Pracownia Transmediów (PT)dr Mariusz Sołtysik
Pracownia Rysunku (PR)dr hab. prof ASP Bogdan Achimescu, as. mgr Agnieszka Piksa, as. mgr Marcin Dymek
Rejestracja i przetwarzaniedr hab. Maria Pyrlik
Warsztat dyplomu – dr Elżbieta Wysakowska-Walters
Warsztat technik intermedialnych – Napoleon Bryl, mgr Łukasz Furman

Katedra Metod Sztuki Intermediów łączy pracownie, których program skupia się na metodach – warsztatowych, technologicznych i strategicznych – stosowanych w, i charakterystycznych dla praktyki intermedialnej w sztuce. Są to procedury z jednej strony dziedziczone po technologicznie wspomaganej tradycji notacji rysunkowej, zapisie procesów obserwacji, przez procedury aktywujące wzajemną relację obrazu statycznego i strumieni obrazu ruchomego, po ogólnie pochodne od stosowania komputerowych narzędzi, z naciskiem na media wideofoniczne i cyfrową, poszerzoną fotografię. Metody te mają tyleż samo zdolność usamodzielniania się w mediach filmowych, w wideo, w obrazach i instalacjach, jak i stosowane są – w różnych celach – we wszystkich strategiach intermedialnych.

@