dr hab. prof ASP Bogdan Achimescu – kierownik katedry
mgr Elżbieta Wysakowska-Walters – asystentka katedry

Pracownia Animacji (PA)dr Marcin Pazera, prof. Krzysztof Kiwerski
Pracownia Transmediów (PT)dr Mariusz Sołtysik
Pracownia Rysunku (PR)dr hab. prof ASP Bogdan Achimescu
Rejestracja i przetwarzaniedr hab. Maria Pyrlik
Warsztat dyplomu – dr Krzysztof Maniak
Warsztat technik intermedialnych – Napoleon Bryl, mgr Łukasz Furman

Katedra Metod Sztuki Intermediów łączy pracownie, których program skupia się na metodach – warsztatowych, technologicznych i strategicznych – stosowanych w, i charakterystycznych dla praktyki intermedialnej w sztuce. Są to procedury z jednej strony dziedziczone po technologicznie wspomaganej tradycji notacji rysunkowej, zapisie procesów obserwacji, przez procedury aktywujące wzajemną relację obrazu statycznego i strumieni obrazu ruchomego, po ogólnie pochodne od stosowania komputerowych narzędzi, z naciskiem na media wideofoniczne i cyfrową, poszerzoną fotografię. Metody te mają tyleż samo zdolność usamodzielniania się w mediach filmowych, w wideo, w obrazach i instalacjach, jak i stosowane są – w różnych celach – we wszystkich strategiach intermedialnych.

@