prof. Marek Chołoniewski – kierownik pracowni
dr Marcin Strzelecki – prowadzący przedmiot dla st. I stopnia
mgr Piotr Madej

Pracownia Audiosfery obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z muzyką współczesną i sztuką dźwięku.Trzyletnia edukacja przedmiotu na studiach I stopnia składa się z poszczególnych etapów:

Audiosfera 1 – Historia muzyki nowej i najnowszej z uwzględnieniem wybranych aspektów estetyki muzyki współczesnej, wybranych zagadnień technik kompozytorskich, zasad improwizacji instrumentalno-wokalnej.

Audiosfera 2 – Akustyka i muzyka elektroakustyczna, w tym wybrane technologie i aplikacje służące do tworzenia i wykonywania projektów muzycznych, ze szczególnych uwzględnieniem problematyki sztuki performansu muzycznego, edycji materiału dźwiękowego, zjawiska rezonansu akustycznego, tworzenia partytur z zastosowaniem różnych typów notacji, konstruowania nowych instrumentów. Analiza wybranych przykładów z historii sztuki stanowi ważne odniesienie do przygotowań w konstruowaniu licencjackich prac dyplomowych uwzględniających zastosowanie muzyki, sztuki dźwięku i elementów akustyki.

Audiosfera 3 – Sztuka audiowizualna, w której powiązanie warstwy dźwiękowej z wizualną stanowi kolejny etap w tworzeniu projektów sztuki dźwiękowej oraz stanowi integralny element żywego wykonania z zastosowaniem systemów interaktywnych (Max/MSP – MaWe). Część prac dyplomowych w całości poświęcona jest tym zagadnieniom.

sound art – na przedmiot Audiosfery podczas studiów II stopnia składają się wybrane zagadnienia sztuki dźwiękowej koncentrujące się na zastosowaniu najnowszych technologii i oryginalnych autorskich projektów, w tym sztuki sieciowej i kompleksowych rozwiązań w budowaniu hybrydowych wielowarstwowych instalacji dźwiękowych. Ważną częścią edukacji jest udział w corocznym Festiwalu Audio Art w formie wolontariatu, dostępnego dla wszystkich studentów Wydziału Intermediów.

Galeria pracy studenckich

@