dr Mariusz Sołtysik – kierownik pracowni

Pracownia Transmediów skupia się nad nowoczesną metodologią pracy artystycznej, przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi przedmiotowych oraz proceduralnych. W ramach tego przedmiotu studenci stosują istniejące strategie transmedialne (na kursie licencjackim) oraz tworzą własne, nowe procedury (na kursie magisterskim). Transmedia jest strategią artystyczną aktualnie stosowaną w różnych dziedzinach kultury, od przemysłu rozrywkowego i literatury, po sztuki wizualne i komunikację. Pracownia Transmediów odnotowuje różne definicje¹ tej rodzącej się praktyki, i obserwuje jej szerokie pole działania, skupiając się nad nauczaniem (kurs licencjacki) i tworzeniem (kurs magisterski) autorskich metodologii artystycznych. Kurs licencjacki poświęcony jest zagadnieniom pracy wieloetapowej i wielokanałowej, bazującej na tekście pierwotnym, w trakcie której powstaje dzieło przechodzące w sposób metodyczny przez kilka stanów skupienia (chodzi o formy wizualne statyczne, czasowe, tekstowe, werbalne, itd).

Zajęciom warsztatowym towarzyszy Biblioteka Sołtysa – seria wykładów o praktycznych implikacjach nowoczesnych i postnowoczesnych praktyk artystycznych, widzianych z perspektywy pracowni artysty. Kurs magisterski pozwala na wyłonienie przez studenta autorskiej wersji transmedialnej metodologii, we współpracy z prowadzącym.

1. Zacytujmy jedną z jej wielu definicji, zaczerpnięta od teoretyka dziedziny, Henrego Jenkinsa: „Narracja transmedialna rozwija się poprzez wiele platform medialnych. Każdy nowy element wnosi oddzielny i wartościowy wkład w całość. W formie idealnej, narracja transmedialna używa to, co każde medium robi najlepiej – tak więc jej ciąg może zacząć się od filmu, rozszerzyć na telewizję, powieści i komiksy. Narrację tą można eksplorować w trybie gry lub potraktować jak atrakcję parku rozrywki. Każda z tych franczyz musi być zawarta sama w sobie tak, żeby w grę dało się grać nie zobaczywszy filmu i wice wersa”.

Galeria prac studenckich

@