prof. ASP Grzegorz Biliński – kierownik katedry
mgr Patrycja Maksylewicz – asystentka w katedrze

Pracownia Archisfery (PAr)prof. ASP Grzegorz Biliński
Pracownia Audiosfery (PAu) – prof. Marek Chołoniewski, dr hab. Krzysztof Szwajgier
WZSW – Pespektywa muzyczna – dr hab. Krzysztof Szwajgier
Audiosfera – dr Macin Strzelecki

Katedra Obszarów Sztuki Intermediów łączy Pracownie Archisfery i Audiosfery. Jej przeznaczeniem jest objęcie i włączenie w intermedialny dyskurs żywych tradycji ekspresji pozaplastycznej – sztuk , które zostały praktycznie odcięte od pnia sztuk plastycznych, jak zagadnienia proksemiczne w sztuce: sztuka przestrzeni, architektura i urbanistyka oraz Audio-art. Dziedziny te są domeną uczelni artystycznych lub uniwersyteckich o innym niż Akademia charakterze. Funkcją katedry jest kultywowanie łączności z tymi obszarami, eksploatacja terenów granicznych i ich kreatywny monitoring.

@