prof. Artur Tajber – kierownik pracowni
dr Krzysztof Maniak

W angielskiej wersji językowej: Studio of Notional Art. Pracownia powstała w roku 2018, założona przez prof. Artura Tajbera, dziekana wydziału i – wcześniej, w roku 2007 – założyciela Pracowni Sztuki Performance. którą kierował do końca roku 2017. W odróżnieniu od pozostałych pracowni kierunkowych wydziału, PSPoj jest obecnie pracownią wyboru specjalizacji studiów wyłącznie dla słuchaczy studiów magisterskich.

Pracownia ta i połączona z nią specjalizacja dyplomowa wypełniają przestrzeń pomiędzy intermedialnymi tendencjami stricte technologicznymi, medialnymi i akcyjnymi. Spektrum programowe skupia się na tradycjach konceptualnych, postkonceptualnych, na stale ewoluujących, komunikacyjnych funkcjach sztuki, na podejściu semiologiczno-antropologicznym opartym na hipotezie, że dzieło sztuki jest przede wszystkim „zdaniem” – wypowiedzią, która podlega procesowi kodowania. Założenie to nie wyklucza żadnych form realizacji, nie ogranicza też wypowiedzi artystycznej do wyselekcjonowanych mediów czy zmysłów – kładziemy nacisk na prymat semantycznej konstrukcji dzieła, na poziom artykulacji, specyfikowanie składni, świadomość wiązania struktury autoryzowanej z obiektywnie istniejącym otoczeniem, kontekstualizację.

Kluczowe nazwiska: John Cage, Nam Jun Paik, Charlotte Moorman, Joseph Kosuth, Henry Flynt, Lawrence Weiner, Dick Higgins, Andrea Fraser, Jenny Holzer, Jan Świdziński, Morgan O’Hara, Stelarc…

Kluczowe dzieła: One and Three Chairs (J. Kosuth), Declaration of Intent (1968 – L. Weiner), Gallery Talk (A. Fraser), Event for Invaded and Involuntary Body (Stelarc), Theatre Piece Nr 1 (J. Cage), TV Cello (NY Paik & Ch. Moorman)…

Kluczowe pojęcia: sztuka konceptualna, sztuka pojęciowa, Art & Language, sztuka relacyjna, kontekstualizm, site specific art…

Bibliografia

  1. Lucy R. Lippard, Six Years: the Dematerialization of the Art Object From 1966 to 1972. 1973. Berkeley: University of California Press, 1997.
  2. John Cage, W obronie Erika Satie (Literatura na Świecie, etc.)
  3. Charles Harrison, Essays on Art & Language, MIT Press, 1991
  4. Anne Rorimer, New Art in the 60s and 70s: Redefining Reality, London: Thames & Hudson, 2001
  5. Lucy R. Lippard, The Lure of the Local, senses of place in a multicentered society, 1997 The New Press, NYC
  6. Frances Amelia Yeats, Sztuka pamięci, PIW 1977

fot 2. Konwergencja, praca grupowa – materiały analityczne, 2019
fot 3. “Handwritting the Constitution” – akcja grupowa 2019

@