prof. ASP, dr hab. Grzegorz Biliński – kierownik pracowni
dr Patrycja Maksylewicz – asystentka
dr Maciej Gniady – konsultacje w zakresie Virtual Reality, wsparcie techniczne

Archisfera jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie przestrzenią jako zespołem zjawisk występujących w synergicznej i organicznej strukturze powiązań wszelkich zjawisk i zdarzeń kształtujących środowisko człowieka, w szczególności jego „kulturo-sferę”. Archisfera jest projektem obejmującym zespół działań artystycznych w przestrzeni krajobrazu kulturowego i naturalnego, rozumianego szeroko jako złożoną, wielowarstwową strukturę, które zmierzają do ukształtowania tej przestrzeni lub jej przetworzenia we wszystkich aspektach jej istnienia m.in.wizualnym, sensorycznym, estetycznym, funkcjonalnym, społecznym (w pewnych zagadnieniach) a także wirtualnym i realnym itp. Archisfera kontenpluje archetyp, pozwalając się tym samym odnieść się do początku bytu zdarzenia i zjawiska.

Projekt Archisfera sięga do doświadczeń: proksemicznych (w tym geometrii), architektury i urbanistyki jako sztuki, sztuki teatru, sztuki ziemi (i związanych z ziemią), architektury krajobrazu, sztuki ogrodów, sztuki miasta, projekcyjnych sztuk wizualnych.

Celem kształcenia w zakresie dekodowania przestrzeni wirtualnych 3d-realnych jest zbudowanie podstaw do tworzenia oraz projektowania i realizacji form multimedialnych 3d z użyciem narzędzi cyfrowych oraz wykorzystywanie tej technologi w kształtowaniu przetrzeni realnych. Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy twórczej w zakresie świadomego kształtowania przestrzeni wirtualnej i jej kontekstów z przestrzenią realną. Podstawowa wiedza z zakresu percepcji wizualnej przestrzeni (środowiska, otoczenia). W efekcie odbytego kursu student poznaje cechy przestrzeni wirtualnej w kontekście realnej w celu zdobycia umiejętności ich rozróżniania, przeprowadzenia analizy ich struktur oraz zdobycia umiejętności kreatywnego ich stosowania w autorskich działaniach twórczych. Powinien również nabyć świadomość istnienia i roli relacji zwrotnej: wirtualne-realne, realne-wirtualne.

Galeria prac studenckich

Przykładowe dyplomy

@