UKRA))i((NATV to platforma informacyjna, telewizja internetowa i centrum międzykulturowej integracji tworzona przez grupę osób, organizacji i instytucji polsko-, ukraińsko- i wszelkojęzycznych. Jesteśmy osadzeni w środowisku kulturalnym i medialnym Krakowa, mamy zaplecze sprzętowe, studio oraz mały dynamiczny zespół, który pracuje intensywnie od początku wojny.

UKRA))i((NATV – експериментальне онлайн-телебачення, інформаційна платформа та центр міжнародної інтеграції створена групою активістів, організацій й інституцій з України та Польщі. Наша студія, яка інтенсивно працює з початку війни, вже знайшла підтримку в культурному та медійному середовищі Кракова.

UKRA))i((NATV – is an information platform, internet tv and centre for intercultural integration created by a group of Ukrainian, Polish and all-language people, organisations and institutions. We are embedded in the cultural and media environment of Krakow, we have equipment, a studio and a small dynamic team that has been working intensively since the beginning of the war.

@