zdjęcie starszego wykladowcy

Zakład Teorii Sztuki Mediów

+48 880 027 480
aszoska@gmail.com

Starszy wykładowca ASP W Krakowie, doktor sztuki. Ukończył studia socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracownik naukowy w Katedrze Historii i Teorii Sztuki ASP w Krakowie. Wykłada socjologię kultury na wszystkich wydziałach ASP w Krakowie. Zajmuje się krytyką sztuki, uprawia grafikę artystyczną oraz sztukę performance. Brał udział w wystawach zbiorowych oraz festiwalach sztuki performance w Polsce i zagranicą.

Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie
Socjologia kultury (1 r.)

Linki
Zakład Teorii Sztuki Mediów

@