Zakład Teorii Sztuki Mediów

+48 601 402 989
zawoy@poczta.onet.pl
www.zawojski.com
bibliografia na academia.edu

Pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim, wykłada na ASP w Krakowie na Wydziale Intermediów. Zajmuje się problematyką fotografii, filmu i kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury i technokultury. Autor książek Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010, 2018), Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012), Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji (2016), Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne (2017). Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Kieruje działem Filmu i Mediów w kwartalniku „Opcje”.

Prowadzone zajęcia

Studia I i II stopnia

Historia mediów


Linki

Zakład Teorii Sztuki Mediów

@