Dziekan Wydziału Intermediów

+48 601 97 57 51
front@asp.krakow.pl

Urodzony w 1972 roku w Krakowie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1992–1997. Od 1998 roku pracował w pracowni multimedialnej, a od 2007 był wykładowcą w Katedrze Intermediów Wydziału Rzeźby. W 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny nowych mediów. Zajmuje się tworzeniem instalacji, wideo i interaktywnością. W latach 2012–2020 był prodziekanem Wydziału Intermediów, a obecnie od 2020 roku piastuje funkcję Dziekana Wydziału Intermediów ASP im. Jana Matejki w Krakowie.

Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie

Rejestracja i przetwarzanie; Warsztat dyplomu

Studia magisterskie

Warsztat dyplomu 


Linki

Rejestracja i przetwarzanie

@