mpyrlik@asp.krakow.pl

W 1993 roku obroniłam dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawiam malarstwo, fotografię, wideo, tworzę obiekty fotograficzne i interwencje w naturze. W swoich pracach wykorzystuję dźwięk oraz tekst, który staje się częścią projektu. Moje prace podporządkowane są ścisłym założeniom koncepcyjnym. Często w swoich fotografiach i video filmach odwołuję się do kryteriów malarskich, sprowadzając obraz do płaskiej, dwuelementowej formy.

Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie
Rejestracja i przetwarzanie

Studia magisterskie
Obrazowanie cyfrowe
Warsztat dyplomu

@