Zakład Teorii Sztuki Mediów

horod@wp.pl

Twórca filmowy i telewizyjny, działa w materii filmu dokumentalnego i reportażu, czynny również jako artysta malarz i kulturoznawca specjalizujący się w problematyce fenomenologii mitu w przestrzeni nowych mediów oraz języku obrazu filmowego.

Prowadzone zajęcia

Studia magisterskie
Gramatyka obrazu ruchomego – seminarium

@