Katedra Obszarów Sztuki, asystent

pmaksylewicz@asp.krakow.pl
www.patrycjamaksylewicz.info

W swojej pracy twórczej stosuje: wideo, fotografię, rysunek oraz tworzy połączenia sztuki z nowymi technologiami. Jej zainteresowania artystyczne skupiają się na sztuce związanej z kontekstem i interakcją człowiek-robot. Podejmuje również tematykę związaną z przestrzenią i jej atrybutami. Uczestniczka warsztatów i programów międzynarodowych i krajowych. Obecnie mieszka i pracuje w Krakowie.

Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie
Archisfera, sztuka przestrzeni (1 i 2 r.);
Pracownia Archisfery (3r.)

Studia magisterskie
Przestrzeń miasta (1r.)

@