Pierwszy Dziekan Wydziału Intermediów, kadencje w latach 2012–2020

+48 696 095 003
zetajber@cyf-kr.edu.pl
www.tajber.asp.krakow.pl

Artysta intermedialny wypowiadający się głównie w formule sztuki performance, instalacji, obiektu cyfrowego – obrazu, form wideofonicznych i tekstu; czynny również jako niezależny kurator, organizator i wydawca. Aktywny publicznie od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. Wystawiał i prezentował swe prace w większości krajów Europy, w obu Amerykach, w Japonii, Tajlandii, na Tajwanie i w Izraelu. Kieruje Katedrą Intermediów, a następnie Wydziałem Intermediów od roku 2007.

Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie
Sztuka performance, wykład (1 r)

Studia magisterskie
Pracownia Sztuki Pojęciowej (1, 2, 3 r)

Studia doktoranckie
Sztuka Performance, Sztuka Pojęciowa

Linki

Pracownia Sztuki Performance
Pracownia Sztuki Pojęciowej
Wydział Intermediów – Dziekanat

@