instalacja wideo „Koniec”

część „Natura”

fragment instalacji

@