Książka Kszyrzacy – tłumaczenie Krzyżaków Henryka Sienkiewicza

Prezentacja książki przed Muzeum Narodowym w Krakowie

Prezentacja książki przed Muzeum Narodowym w Krakowie

@