Kody QR w opuszczonych budynkach Ujkowa

Teren wsi Ujków Stary

Instalacja w opuszczonym domu

@