Instalacja Kreska, ramiona drukujące rysunek w przestrzeni.

Instalacja Kreska

Instalacja Kreska

@