Przestrzeń instalacji

Widok makiety

Szczegół makiety

@