Przestrzeń instalacji 1

Widzowie „pomiędzy” instalacjami

Przestrzeń instalacji 2

@