Projekcje filmu wideo Perfoklon oraz napisów z nagrania ANGST

Performance Spowiedź

Podczas obrony pracy dyplomowej

@