Projekt Leo, robot rysujący

Projekt Leo, robot rysujący

Po lewej rysunek wykonany przez Leo na podstawie danych z rysunku wykonanego przez autorkę (po prawej)

Po lewej rysunek wykonany przez Leo na podstawie danych z rysunku wykonanego przez autorkę (po prawej)

Po lewej rysunek wykonany przez Leo na podstawie danych z rysunku wykonanego przez autorkę (po prawej)

Po lewej rysunek wykonany przez Leo na podstawie danych z rysunku wykonanego przez autorkę (po prawej)

@