Obiekty lewitujące w instalacji

Projekcja wideo

Jeden z obiektów wydrukowany w drukarce 3D

@