kadr z animacji Zdarzenia 1

Kadr z animacji Zdarzenia 2

Obiekt w instalacji dwuekranowej

@