Instalacja Mach w dawnej fabryce Polmos w Krakowie

@