Działanie ze sferą armilarną

Sfera armilarna

Kopuła do projekcji

@